5 raons per les quals una empresa vol externalitzar els seus serveis

01/07/2022
Juli Pau

Externalitzar serveis és una opció creixent de les empreses per diversos motius.

 

Externalitzar serveis de l’empresa: 5 raons de pes per a fer-ho

 

Externalitzar serveis de les empreses és habitual, tant en PIMES com en grans companyies. Una dada paradigmàtica és que ho fan el 40 % d’empreses mitjanes, i amb un creixement des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. Això sí, cal assenyalar que la prioritat de les raons varia depenent de les polítiques corporatives. Els motius més importants pels quals s’adopta aquesta política són els següents:

1. Especialització dels departaments

Una de les raons bàsiques de l’externalització és que s’aconsegueix especialitzar la gestió per departament. Si bé és cert que les PIMES i microempreses solen tenir les fronteres menys definides, cal pensar que, a la llarga, l’especialització productiva és recomanable. En conseqüència, aquesta funció està molt lligada al creixement corporatiu perquè, com més gran és l’empresa, més necessària és.

2. Millores de la productivitat

El principal avantatge de l’externalització està en la millora de la productivitat que s’aconsegueix, si el servei és bo. En primer lloc, perquè lespecialització productiva i l’aportació de coneixement extern ajuden a aconseguir-ho. I per altra banda, perquè es disposa de més temps per poder produir més i millor, i el temps és fonamental. Aquesta qüestió és clau, perquè al final fa que la teva companyia guanyi en competitivitat.

3. Reducció de costos

La reducció de costos és una altra de les conseqüències d’externalitzar els serveis. Cal pensar que, quan hi ha una especialització, és més fàcil que executar cada acció tingui menys cost perquè ho fan persones qualificades. Això significa que necessitaràs menys factor treball i de subministraments per a aconseguir els teus objectius. Si es fa el càlcul entre el cost de fer una mica de tot i segmentar les funcions, es comprovarà fàcilment que compensa.

4. Millor servei

L’externalització de serveis no només permet reduir costos, sinó que facilita que es facin millor les activitats de les empreses. Per aquesta raó, el servei que es presta als clients serà millor, perquè els treballadors tindran més temps per a dedicar als clients i per a generar-los valor. Això és especialment important en les companyies de serveis o quan hi ha feines de cara al públic.

5. Optimització en l’ús dels recursos

L’externalització dels serveis de les empreses permet optimitzar l’ús dels recursos. O, dit d’una altra manera, fa que les companyies se centrin en el seu core business i en generar valor. L’automatització és fonamental per eliminar les tasques repetitives, sí, però també per externalitzar aquelles que no siguin essencials. Val la pena, doncs, tenir en comptes aquesta qüestió que marca diferències.

Conclusió

La possibilitat d’externalitzar serveis és interesant i, per dur-la a bon port, comptar amb un Interim Manager t’ajudarà a implementar el nou paradigma. A Allen Business Solutions disposem de professionals qualificats per a la teva empresa.

 

  • 5 raons per les que una empresa vol externalitzar els seus serveis