Anàlisi estratègica o com avançar a la teva competència per la dreta

15/07/2021
Meri Rovira

L’anàlisi estratègica és una de les Claus que et permeten ser més competitiu. Aquí t’expliquem millor el concepte i els avantatges que t’aporta.

 

El concepte d’anàlisi estratègica empresarial

La informació és poder. Aquesta és una màxima general que s’aplica, fins hi tot més, en l’àmbit empresarial. Les anàlisis estratègiques busquen conèixer l’estat de la teva empresa i el seu entorn per saber quines són les teves possibilitats de creixement.

Podem, doncs, definir l’anàlisi estratègica com l’estudi d’una empresa, tant en l'àmbit intern com en els factors externs que el concerneixen. Això servirà per marcar els teus objectius i saber quina és la orientació que vols donar-li a la companyia. A aquesta analítica, també se la coneix com DAFO o FODA por les inicials del que estudia (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats). Hi ha matrius per fer l’anàlisi amb un cert ordre.

Aquesta anàlisi es podria dur a terme abans de posar en marxa un negoci. El més habitual però, és que es faci amb l’empresa en funcionament i amb l’objectiu de reencaminar estratègies. Encara que no ho sembli, són moltes les PIMES que pequen, precisament, de falta de criteris propis. Per tant, amb aquesta informació aniràs un pas per davant dels teus competidors

Anàlisi interna

L’anàlisi interna té en compte dos aspectes principals, que són les Fortaleses i Debilitats de l’empresa.

Per exemple, les Fortaleses es referiran a aquelles qüestions en les quals ofereixes un valor afegit que no ofereixen els altres. O en qüestions com el talent o les economies d’escala que poden fer que, efectivament, tinguis aquesta avantatge. Al final, veure on vas un pas per davant de las resta és bo per mantenir aquesta posició i engrandir la diferència.

En canvi, les Debilitats se centren en aquells aspectes que has de millorar en la teva operativa per no quedar-te enrere. Això pot ser un problema de finançament, de costos, comercial o de processos productius... En qualsevol cas és un aspecte a modificar com més abans millor.

El més important d’aquestes variables, tant per bé com per mal, és que són internes. En conseqüència, nosaltres hi podem actuar i hem d’actuar-hi.

Anàlisi externa

L’anàlisi externa és el contrapunt de la part externa. Els dos apartats als quals es dóna importància, fonamentalment, són les Amenaces i les Oportunitats.

Les Amenaces són aquells elements del entorn exterior que poden pertorbar el nostre funcionament. Els més importants solen ser les estratègies de la competència, la situació econòmica general o la inestabilitat política. En definitiva, tots aquells elements que poden esgarriar una bona marxa.

Les Oportunitats suposen, per contra, aquelles qüestions de l’entorn exterior que et permeten fer un pas endavant.  Les més habituals són la conjuntura econòmica general, la d’un sector concret o els nínxols de mercat disponibles. Aquesta part és fonamental quan has de fer un viratge estratègic. 

En definitiva, conèixer ambdues variables et facilitarà tenir una fotografia exacta d’un determinat moment.

Conclusió

L’anàlisi estratègica és una eina bàsica de presa de decisions. Necessites fer un tomb a la teva empresa i necessites un equip de professionals? A Allen Business Solutions et proporcionem els professionals amb experiència necessaris per aconseguir-ho. ¡Contacta’ns si necessites més informació!