Com professionalitzar la direcció estratègica comercial?

20/06/2022
Juli Pau

La professionalització de la direcció estratègica comercial és essencial en totes les empreses.

 

Les claus per professionalitzar la direcció estratègica comercial

Cal tenir present que el creixement d’una companyia obliga a prendre decisions. Aquesta dinàmica obliga a segmentar la presa de decisions per obtenir avantatges competitius.

Per arribar a aquest punt, és important concentrar el talent i seguir unes pautes clares que, a la llarga, suposaran una optimització en l’ús dels recursos.

1. Fer una anàlisi realista de la situació

Les empreses, siguin noves o en funcionament, han de fer una anàlisi realista de la situació. Per exemple sabent quins són els errors per corregir o el punt de partida actual. Hi ha eines que et poden ajudar en aquest aspecte, com una anàlisi DAFO. Sense aquesta analítica, difícilment es pot dur a terme una professionalització comercial coherent.

2. Fixar uns objectius a curt, mitjà i llarg termini

La fixació d’objectius és una altra de les condicions imprescindibles per a la professionalització. El concepte central és que es puguin establir uns objectius comercials, segmentats i planificats.

3. Atribuir clarament les funcions del departament comercial

L'atribució clara de les funcions del departament comercial és una altre dels punts essencials. Un dels problemes recurrents és el de la duplicitat de funcions. En aquest cas, es marcarà clarament quina és la funció de cadascú i la seva responsabilitat. Això facilitarà la presa de decisions i la depuració de responsabilitats en cas d’ineficiències.

4. Reportar periòdicament amb el CEO

La comunicació horitzontal és un dels aspectes clau, sí, però també ho és la comunicació vertical. Quan la gestió està professionalitzada  i compartimentada, el departament comercial ha de reportar periòdicament a la gerència i, a més, transmetre feddback quan hi hagi algun tema rellevant o inusual, com canvis en el mercat o problemes puntuals. En aquest cas, cal definir clarament els canals de comunicació.

5. Avaluar l’acompliment d’objectius i reassignar-los

L'avaluació de l'acompliment dels objectius és un altre dels aspectes rellevants. Cal tenir en compte que en el cas de que no es compleixi una funció, cal executar canvis. Per tant cal fer un seguiment en temps real, pero també avaluacions periòdiques. Això permet reaccionar davant les diferents situacions que es poden presentar.

Conclusió

La professionalització de la direcció estratègica comercial es idònia per millorar resultats a curt, mitjà i llarg termini. Un Interim Manager et pot ajudar a implementar les mesures necessàries per dur-ho a terme i a Allen Business Solutions tenim els professionals qualificats per fer-ho.

 

  • Com professionalitzar la direcció estratègica comercial?