Coneix el model GRPI per gestionar un equip

01/03/2022

La gestió d’equips de treball no és una tasca senzilla, però hi ha sistemes que poden fer que sigui una mica més fàcil. Entre aquests sistemes destaca el model GRPI, que s’ha fet imprescindible per a moltes empreses de diferents sectors.

Què és el model GRPI?

Aquest sistema de gestió d’equips de feina és utilitzat avui en dia per tot tipus d’organitzacions. Tant mateix, no estem davant d’una novetat sinó davant un model clàssic que ha demostrat la eficàcia i ha sabut adaptar-se als canvis en les relacions laborals.

Fou ideat per Richard Berckhard el 1972 i desenvolupat posteriorment per diversos autors vinculats al camp de la gestió de personal i el lideratge. 

El seu punt de partença és senzill, doncs ens diu que els equips de treball han de gestionar adequadament quatre elements si volen aconseguir l’èxit. Es tracta de Metes o Objectius (Goals), Roles, Processos i Relacions Interpersonals. Vegem-ho amb més detall què implica cadascun d’aquests elements.

Objectius

El model GRPI parteix de la base de que tots els membres de l’equipo han de tenir clar quins són els objectius que han d’assolir. A més, han de ser objectius que estiguin en consonància amb les capacitats i habilitats que tenen els que han de treballar per aconseguir-los.

Rols i responsabilitats

El següent pas és definir clarament què és el que ha de fer cada membre del equip. Quines tasques ha d’assumir i quines són les seves responsabilitats.

És important assegurar-se de que tothom tingui clar quin és el seu paper en l’equip i també que els rols repartits siguin els adequats per assolir els objectius previament definits.

Processos i procediments

En aquesta fase del model de gestió que estem examinant, el que fem és analitzar els diferents procediments operatius que regiran el funcionament del equip de treball. Això engloba processos de presa de decisions, mètodes per resoldre problemes, mecanismes de comunicació entre els empleats, etc.

La prèvia definició d’aquetss procediments permetrà que els membres de l'equip treballin de forma molt més eficient, perquè sabran què han de fer en cada moment i com han de fer-ho.

Relacions interpersonals

Una de les particularitats del model GRPI és que té molt en compte la relació que existeix entre els diferents membres del equip de treball. És conscient de que factors com la confiança, la comunicació o el comportament de les persones poden influir tant per bé com per mal en la consecució dels objectius.

Per això, s’intenta formar equips amb persones que es relacionin bé entre elles tant a nivell personal com professional. Això fa que la feina sigui més senzilla i que l’ambient sigui millor. En conseqüència, augmenta la motivació.

Model GRPI i equips d’alt rendiment

Aquest sistema de gestió s’aplica quant el que es busca és aconseguir equips d’alt rendiment que pugin arribar a ser el més efectius possibles.

S’assignen objectius, rols i procediments. Els empleats només han de preocupar-se per seguir les pautes donades i deixar fluir tot el seu talent. Així, el model GRPI es configura como una excel·lent opció per a la millora de la productivitat i per guanyar avantatge competitiva. Si vols més informació clica aquí

  

  • Coneix el model GRPI per a gestionar un equip