Consultoria VS. Interim Management - Què s'adapta millor a la teva empresa?"

12/02/2024
Juli Pau

🚀 Desbloqueja el potencial del teu negoci! 💼 Diferències entre Consultoria i Interim Management. Descobreix com aquests dos enfocs poden transformar la teva empresa i ajudar-te a assolir els teus objectius empresarials

La consultoria i l'Interim Management són dues formes de prestació de serveis professionals que es solen utilitzar en el món dels negocis per abordar necessitats específiques o problemes empresarials. Tot i que poden tenir àrees d'aplicació superposades, també hi ha diferències importants entre ambdues:

1. Naturalesa dels serveis proporcionats:

-Consultoria: Els consultors solen ser experts en un àmbit específic i ofereixen consells, assessorament i recomanacions a les empreses per millorar el seu rendiment, solucionar problemes o dur a terme projectes específics. Els consultors solen treballar amb l'empresa per identificar problemes, desenvolupar solucions i, en alguns casos, implementar-les.

-Interim management: En aquest cas, els interim managers són professionals que assumeixen rols temporals en empreses per aportar habilitats i experiència executiva directa. Solen ser contractats per un període limitat de temps per assumir responsabilitats operatives o de gestió en l'organització.

2. Duració i naturalesa de l'associació:

-Consultoria: Les relacions de consultoria poden variar en durada, des de projectes breus fins a compromisos a llarg termini, però l'objectiu principal és proporcionar assessorament i suport a curt o mitjà termini.

-Interim management: Els interim managers solen ser contractats per períodes més llargs i poden assumir rols de lideratge executiu dins de l'organització durant un temps significatiu, com per exemple, en situacions de reestructuració, en la gestió de canvis importants o quan es necessita cobrir una vacant de forma temporal.

3. Enfocament en la implementació:

-Consultoria: Els consultors solen centrar-se en identificar problemes i proporcionar solucions i recomanacions. Si bé poden estar involucrats en la implementació de les seves recomanacions, la seva principal funció és aconsellar.

-Interim management: Els interim managers no només proporcionen assessorament, sinó que també assumeixen responsabilitats operatives i de gestió a dins de l'empresa. Prenen mesures concretes per millorar la situació i/o abordar els problemes identificats.

 

En resum, mentre que la consultoria es centra en proporcionar assessorament expert i recomanacions, l'Interim Management implica assumir rols temporals dins de l'empresa per implementar canvis i dirigir l'organització durant un període de temps determinat. Ambdós serveis poden ser útils per a les empreses segons les seves necessitats específiques.

  • 💡 Descobreix com la consultoria i Interim Management poden transformar el teu negoci