És necessari un Interim Manager en una StartUp?

16/12/2021
Juli Pau

L’Interim Manager en una StartUp és un professional que pot ajudar en els primers passos de la companyia. En aquesta entrada expliquem si és necessari i quan ajuda.

 

L’Interim Manager en una StartUp, què aporta

Els especialistes en Interim Management poden ajudar en qualsevol fase de funcionament d’una empresa. Ara bé, en una StartUp, per la seva naturalesa, aporten un plus perquè el negoci tingui unes bases de funcionament sanes. Això sí, per això és necessari que el projecte ja estigui concebut. Els avantatges de contractar a un Interim Manager són els següents:

Establiment d’un Pla de Negoci

L’Interim Manager pot ajudar a establir un Pla de Negoci realista, prenen com a referència el model concebut. Aquest Pla de Negoci tindrà unes xifres en quan a objectius a assolir i un límit temporal. Per tant, establirà una guia d’actuació a mig termini en un sentit global. És evident que el projecte ha de tenir ja una certa base, però aquí s’aporta concreció. 

Cerca de nínxols de mercat 

El Pla de Negoci, evidentment, ha de tenir una base comercial i uns nínxols de mercat. Una de les funcions d’aquest directiu és la cerca d’aquests nínxols, la seva definició i fer una estimació d’ingressos. Al final, es fa important decidir en quin sentit cal enfocar l’activitat comercial de la companyia.

Una empresa sense nínxol de mercat no té, a la pràctica, viabilitat per funcionar. En conseqüència, resulta imprescindible identificar on i com podem vendre amb possibilitats d’èxit i sostenibilitat per al negoci. 

Gestió de Recursos Humans (RH) i contractació de professionals

La Gestió de Recursos Humans (RH) és un altre dels punts fonamentals, sobre tot si la teva StartUp necessita mà d'obra. En aquests casos, el que s’imposa és assignar correctament els recursos i les funcionalitats del personal. I això es pot fer a priori o en empreses que ja estiguin funcionant. 

La contractació de professionals és una altre dels aspectes bàsics quan comença un negoci. Un Interim Manager s’encarrega d’indicar les necessitats de personal i, si és el cas, de fer el procés de selecció. Això és decisiu si el que vols és aconseguir un equipo guanyador. 

Tutela a mitjà Termini

Fer un tutelatge del funcionament de l’empresa és important per a comprovar si els objectius es  compleixen. Si bé és cert que la decisió final és qüestió dels propietaris, l’Interim Manager pot ajudar a establir les mètriques adequades per analitzar si realment s’estan acomplint els objectius.

És rellevant assenyalar, per altra banda, que aquesta tasca es pot dur a terme sobre l’empresa en funcionament, és a dir, per exemple, que el professional s’hi incorpori quan l’empresa ja estigui fent la seva activitat comercial. 

Conclusió

La contractació d’un Interim Manager en una StartUp és molt útil per a donar forma a un negoci en la seva primera fase. ¿Busques professionals amb experiència i con la formació necessària? A dia d’avui hi ha la possibilitat de contractar un directiu per a solucionar determinades qüestions concretes. A Allen Business Solutions estem encantats d’ajudar-te. ¡Contácta’ns per a saber-ne més!

 

 

 

  • ¿Es necesario un Interim Manager en una StartUp_ 1