Com un Interim Manager ajuda a guanyar competitivitat a la teva empresa

02/11/2021
Juli Pau

La contractació d’un Interim Manager és ideal per guanyar competitivitat a la teva companyia de diverses maneres. Aquesta entrada t’explica de quina manera pots aconseguir-ho.

Com un Interim Manager ajuda a guanyar competitivitat a la teva empresa

 

L’Interim Manager és un professional amb experiència en tasques directives. Això sí, a diferència dels directius clàssics, un Interim Manager només desenvolupa la seva funció durant un període determinat de temps. La idea és que, posteriorment, l’empresa pugui funcionar de forma corrent i autònomament.

Ara bé, cal destacar que aquest directiu pot complir una funció d’impuls davant situacions de crisis o d’organització. A més, has de saber que hi ha directius per a la Direcció General, però també per a àrees específiques com el Marketing, Compres, Recursos Humans, finances o Implementació Digital (Marketing i ERP). La idea, doncs, és que, en primer lloc, es delimiti clarament quina és la situació de partida.

Dit això, hi ha tres formes en les quals un Interim Manager proporciona un plus a la hora de millorar la competitivitat. Són les següents: 

Millora en l'organització corporativa

El primer que pot aportar un Interim Manager és una millora en la organització corporativa. I això s’aconsegueix de diverses maneres.

Un problema recurrent és el de la superposició de funcions, bé perquè l’organigrama no ho deixa clar, bé perquè aquest no s’acompleix o bé perquè hi ha un excés de càrrecs en determinades escales. En aquest cas, una de les funcions del professional és replantejar l’organització corporativa per a fer-la més eficient.

La rapidesa en les decisions i que aquestes s’ajustin als objectius són elements fonamentals. Afortunadament, amb la tasca del Interim Manager es pot millorar l’organització corporativa.

Reducció en els terminis d’implementació

La reducció en els terminis d’implementació és una altra de les qüestions en les quals es millora la competitivitat. ¿La raó? Que els executius són sènior i, per tant, ja tenen experiència en la gestió.

Tothom sap, que quan ja s’ha realitzat aquest procés diverses vegades, el termini d’implementació es redueix. I això, en definitiva, és una manera d’anar un pas per davant de la competència. S’ha d'assenyalar, a més, que aquestes polítiques serveixen per a tot tipus de funcions, tant de Gestió Comercial com de Recursos Humans o Informàtica.

La reducció de terminis d’implementació s’aplica en entorns macro o micro. Val la pena, doncs, tenir-ho present. 

Assignació de recursos avantatjosa

L’assignació de recursos que decideix un Interim Manager és més rendible, avantatjosa i, en conseqüència, més competitiva.

Per exemple, potser no gastem el necessari en política de vendes, però fem una gestió de stocks ineficient. L’Interim Manager, com que pot actuar des de una visió global, té la capacitat d’ordenar una assignació de recursos diferent.

El com s’assignen els recursos és fonamental i, a vegades, hi ha problemes encara que no en siguis conscient. Per tant, aquest és un element en el qual es pot guanyar competitivitat.

Conclusió

La possibilitat de guanyar competitivitat és possible gràcies a les tasques que executa un Interim Manager. A Allen Business Solutions disposem d’un equip de professionals amb experiència contrastada que t’ajuden a ser més competitiu. ¡Contacta´ns si necessites ajuda!

 

 

  • Cómo un Interim Manager puede ayudar a ganar competitividad