Professionalització d’àrees: el repte dels Interim Manager

15/07/2022
Juli Pau

La professionalització d’àrees perquè donin els millors resultats és un dels reptes dels Interim Managers.

Com aconseguir la professionalització d'àrees per tenir més èxit

 

Un dels problemes recurrents de les empreses, tant de les grans com de les PIMES, és l’existència de punts cecs. Moltes vegades, se sap que hi ha un problema de professionalització, però no se’n coneixen els punts clau. Detectar des de dins les causes sol ser més complicat.

L’Interim Manager té molt a aportar en aquest sentit. En primer llocs, perquè és un professional qualificat i amb experiència en tasques directives. La segona raó és que, al ser un directiu extern a la companyia, té la capacitat de veure amb més claredat i objectivitat les causes dels problemes i les possibles solucions.

En conseqüència, i un cop identificat el problema, la millora de la professionalització d'àrees s'aplica de la manera següent:

1.- Assenyalar les àrees que cal professionalitzar

El primer que cal fer, per no perdre el temps, és identificar clarament quines àrees cal professionalitzar. I això dependrà de les característiques de cada empresa i del seu grau de desenvolupament. És possible que la companyia hagi d'afrontar un període de creixement o que li correspongui un reajustament de recursos. Aquí és on el concurs d'un Interim Manager aporta un coneixement especialitzat.

2.- Revisar las competències i habilitats del personal

La revisió de les competències i habilitats del personal és un segon pas. En primer lloc, perquè podem veure si l'assignació dels llocs de treball és la correcta en funció del que pot donar cada persona. D'altra banda, i també cal tenir-ho en compte, perquè aquesta revisió permetrà saber si el nombre de treballadors amb què es compta és el que cal. Finalment, sabrem si hi falta algun perfil específic de treballador.

3.- Establir una planificació d’objectius i fer l'acompanyament

Quan ja es té identificat el problema i es disposa dels recursos necessaris, cal fer una planificació d'objectius. Cal assenyalar que el període serà variable segons el cas, però sol ser entre 6 mesos i un any. Durant aquest temps, el professional ha de fer l'acompanyament per fer correccions sobre la marxa si és necessari. En definitiva, l'Interim Manager estableix objectius i fa que es compleixin.

4.- Comprovar l’acompliment dels objectius

Un cop passat el període d'implementació dels canvis, cal avaluar el grau de compliment d'aquests i dels objectius. Per això, és recomanable fer un informe en què constin les millores i i, en cas de dificultats, les que s'han presentat. En definitiva, l'objectiu és que la gerència pugui disposar d'informació detallada.

 

Conclusió

La professionalització d’àrees és un repte per a qualsevol Empresa. ¿Busques un directiu temporal que pugui complir una missió de transformació determinada? A Allen Business Solutions comptem amb professionals amb experiència que et poden ajudar. ¡Pregunta’ns per saber-ne més!